Wyrazy zdumienia, żalu
Niezdecydowanie

Proszę przyporządkować polskie wyrażenia niemieckim odpowiednikom.