Wortstellung im Satz

Proszę przetłumaczyć poniższe zdania na język niemiecki.
Rozwiązanie całości na dole strony.
Mieszkać

Zdanie oznajmujące
On mieszka we Francji.


Zdanie pytające
Czy on mieszka we Francji?


Gdzie on mieszka?
Pisać
Zdanie oznajmujące
Sekretarka pisze list.


Zaprzeczenie
Ona nie pisze listu.


Zdanie pytające
Czy sekretarka pisze list?


Co pisze sekretarka?


Tryb rozkazujący
Proszę napisać list!
suchen - szukać
Zdanie oznajmujące
Moja córka szuka mieszkania.


Zdanie pytające
Czy twoja córka szuka mieszkania?

Gdzie twoja córka szuka mieszkania?


Z czasownikiem modalnym
Twoja córka powinna poszukać mieszkania.
aufstehen - wstawać
zdanie oznajmujące
Petra wstaje

Zdanie pytające
Czy Petra już wstaje?

Kiedy Petra wstaje?

Tryb rozkazujący
Wstawaj!


Ćwiczenie w formacie PDF wraz z odpowiedziami