Trudności w porozumiewaniu

Proszę przyporządkować polskie wyrażenia niemieckim odpowiednikom.