Rozmowa towarzyska - pierwsze spotkanie

Proszę przyporządkować polskie wyrażenia niemieckim odpowiednikom.