Czasowniki zwrotne
Verben mit Refleksivpronomen

Proszę uzupełnić czasowniki w podanej osobie wraz z zaimkami zwrotnymi.


Wprowadzenie

Czasowniki zwrotne mogą łączyć się z zaimkiem osobowym w bierniku i odmieniają się wtedy jak czasownik "sich freuen" lub mogą łączyć się z zaimkiem osobowym w celowniku i odmieniają się wtedy ja czasownik "sich wünschen"

sich freuen

ich freue mich
du freust dich
er freut sich
wir freuen uns
ihr freut euch
sie freuen sich
sich wünschen

ich wünsche mir
du wünschst dir
er wünscht sich
wir wünschen uns
ihr wünscht euch
sie wünschen sich


Kolejność wyrazów w zdaniu

Zdanie oznajmujące
Ich freue mich auf den Urlaub
Ich wünsche mir mehr Freizeit.

Zdanie pytające
Freust du dich auf den Urlaub?
Wünschst du dir ein neues Auto?

Zdanie z zaimkiem pytajacym
Warum freust du dich?
Was wünschst du dir?

Zdanie złożone
Ich weiß nicht, warum sie sich so sehr freut.
Ich weiß nicht, was er sich zum Geburtstag wünscht.

Zdanie z czasownikiem modalnym
Es ist sehr spät. Sie muss sich jetzt sehr beeilen.

Zdanie złożone z czasownikiem modalnym
Es ist sehr spät. Ich glaube, dass du dich jetzt sehr beeilen sollst.

Czas przeszły Perfekt
Wir haben uns verspätet.

Warum habt ihr euch verspätet?
Ich weiß nicht, warum sie sich verspätet haben.
sich treffen - spotykać się
Wir am Nachmittag.

sich interessiefen für (Akk.) - interesować się czymś
Mein Sohn für Technik und Informatik

sich langweilen - nudzić się
Die Schüler .

sich entschuldigen - przepraszać, usprawiedliwiać się
Ich möchte .

sich amüsieren – bawić się, spędzać miło czas
Ich sehr gut.

sich ärgern über (Akk.) – denerwować się na
Andrea über ihren Bruder.

sich begrüßen – pozdrawiać się, witać
Die Gäste .

sich anmelden – zgłaszać się
Ich möchte zum Kurs .

sich verlieben in (Akk.) – zakochiwać się
Sie in ihren Nachbarn

sich ausruhen - wypoczywać
Am Wochenende will ich .

sich waschen – myć się
Julia die Hände.