Antwort 9

Proszę ułożyć wyrazy we właściwej kolejności. Uwaga! Nie ma znaków interpunkcyjnych!
Was für einen Saft trinkst du am liebsten?