Antwort 8

Proszę ułożyć wyrazy we właściwej kolejności. Uwaga! Nie ma znaków interpunkcyjnych!
Wozu brauchst du Champignons?