Antwort 7

Proszę ułożyć wyrazy we właściwej kolejności. Uwaga! Nie ma znaków interpunkcyjnych!
Wer kann in deiner Familie gut kochen?