Antwort 5

Proszę ułożyć wyrazy we właściwej kolejności. Uwaga! Nie ma znaków interpunkcyjnych!
Wo kaufst du Wurst?