Antwort 2

Proszę ułożyć wyrazy we właściwej kolejności. Uwaga! Nie ma znaków interpunkcyjnych!
Wann isst du Frühstück?