Antwort 1

Proszę ułożyć wyrazy we właściwej kolejności. Uwaga! Nie ma znaków interpunkcyjnych!
Wie oft bäckst du Kuchen?