Gratulacje i życzenia
Radośc, entuzjazm

Proszę przyporządkować polskie wyrażenia niemieckim odpowiednikom.