Aussagesatz - Aufgabe 1

Ułóż wyrazy we właściwej kolejności, tak aby powstało zdanie oznajmujące.
Uwaga! Nie ma znaków interpunkcyjnych.