WORTSCHATZ ZU DEN AUFGABEN

Wersja do wydrukuA

abschließen
angehen
die Ausbildung
die Anpassungsbereitschaft
der Arbeitsablauf
arbeitssuchend
aufgeschlossen
aussagekräftig
die angebotene Stelle
die Angebotserstellung
die Antragsbearbeitung
der Anreiz
die Anwendung
die Auftragsbearbeitung
die Auftragsabrechnung
kończyć, ukończyć, zakończyć
rozpocząć, spróbować
wykształcenie
gotowość do przystosowania się
bieg pracy, przebieg czynności w pracy
poszukujący pracy
otwarty
wymowny lub wyczerpujący
oferowane, proponowane stanowisko
tworzenie ofert
opracowywanie wniosków
urok, zachęta
użytkowanie, zastosowanie lub komp.: aplikacja
opracowywanie zleceń
rozliczanie zleceń

B

Beachtung finden
sich bewerben um (Akk.)
Bewerbung als ...
die Beratung
die Buchhaltung
belastbar
die Belastbarkeit
die Bestandsverwaltung
die Berufspraxis
die Bewerbungsunterlagen(PL.)
beschäftigt sein
znaleźć uznanie
starać się, ubiegać się, aplikować
podanie o pracę jako ...
doradztwo
księgowość
wytrzymała/y, odporna/y na obciążenia
wytrzymałość, oporność na obciążenia
zarządzanie magazynem
praktyka zawodowa
dokumenty aplikacyjne
być zatrudnionym

D - F

die Durchführung
das Durchsetzungsvermögen
die Durchsicht (zur Dursicht)
eigenständig
einbringen
einsetzen
die Einsatzbereitschaft
entegensehen
erfahren
erlangen
das Engagement
die Erfahrung sammeln
die Flexibilität
die Fortbildung
realizacja, wykonanie czegoś
zdolność zjednania sobie autorytetu, realizacji zamierzeń
wgląd (do przejrzenia, wglądu)
samodzielnie
wnieść, wnieść wkład
wdrożyć, zastosować
gotowość do podejmowania określonych działań
spoglądać / stawać naprzeciw czemuś
doświadczać, dowiadywać się, doświadczony
zdobyć, uzyskać
zaangażowanie
zdobywać doświadczenie
elastyczność
szkolenie, dokształcanie się

G - I

die gestellten Anforderungen
gängige Kommunikationsmitteln
gewissenhaft
die Halbtagskraft
die Hauptaufgabe
die Herausforderung
hineinpassen in
die Internet-Stellenbörse
das Interesse wecken
innovatives Unternehmen
postawione wymagania, kryteria
typowe, powszechne środki przekazu
sumienna/y
osoba zatrudniona na pół etatu
główne zadanie
wyzwanie, wymaganie
pasować do, dopasować się do
pasować do, dopasować się do
giełda pracy w internecie
budzić zainteresowanie
nowoczesne, innowacyjne przedsiębiorstwo

K - P

die Kenntnis
Kenntnisse und Fähigkeiten
die Kundenbetreuung
Kundengespräche führen
die Leistung
der Lehrgang
die Lernbereitschaft
mitbringen
die Personalplanung
praktische Erfahrung
wiedza, wiadomości (niem. Sing. i Pl.)
wiedza i umiejętności
opieka klienta
prowadzić rozmowy z klientami
wydajność
kurs
gotowość do nauki
przynieść ze sobą, wnieść
planowanie spraw personalnych
praktyczne doświadczenie

S-T

die Sachbearbeitung
das Stellenangebot
der Schwerpunkt
die Tätigkeit
tätig werden
tatkräftig
teamfähig
die Teamfähigkeit
teamorientiert
opracowywanie zadań, spraw typowych dla danego stanowiska
oferta pracy, ogłoszenie
kluczowe zadanie, priorytet
praca, działanie
pracować, działać
energicznie, z zaangażowaniem
umiejąca/y pracować w zespole
umiejętność pracy w zespole
ukierunkowany na pracę w zespole

U - Z

umfassen
unterstützen
überzeugt
der Wirkungsbereich
sich weiterbilden
verfügen über
vervollständigen
die Vorstellung
vertraut sein mit
der Vertrieb
vielseitig
voraussichtlich
vertiefen
zu ... Aufgaben gehören
sich zurechtfinden mit
obejmować
wspierać, wesprzeć
przekonany
zakres działania
dokształcać się
dysponować
uzupełnić, dopełnić
wyobrażenie, prezentacja
znać się na, być zaznajomionym z
dystrybucja
wielostronny, wieloraki
przypuszczalnie, przewidywalnie
zagłębiać się
należeć do zadań
odnajdywać się