Nominale Fügungenin Geschäftsverbindung kommen
einen Auftrag erteilen
einen Rabatt gewähren
dem Wunsch nachkommen
den Liefertermin einhalten
ein Angebot unterbreiten
einen Antrag stellen
zum Abschluss kommen / gelangen
Steuern abführen
ein Akkreditiv eröffnen
Prospekte anfordern
Anforderungen stellen
Auskunft erteilen / geben
einen Lieferschein ausstellen
eine Beschwerde einlegen
Kontakt aufnehmen / aufrechterhalten
eine Buchung vornehmen
eine Frist setzen
in Frage / infrage kommen
Konkurs anmelden
Maßnahmen ergreiffen
eine Nachricht hinterlassen
in Rechnung stellen
einen Kostenvoranschlag erstellen

nawiązać kontakty handlowe
udzielić zamówienia / zlecić
przyznać rabat
spełnić życzenie
dotrzymać terminu dostawy
przedłożyć ofertę
złożyć wniosek
doprowadzić do zakończenia
odprowadzać podatki
otworzyć akredytywę
poprosić / zwrócić się o prospekty
stawiać wymagania
udzielić odpowiedzi
wystawić dowód dostawy
złożyć zażalenie
nawiązać / podtrzymywać kontakt
zaksięgować / dokonać księgowania
okreslić / ustalić termin
wchodzić w rachubę
zgłosić upadłość
podjąć działania
pozostawić wiadomość
wpisywać do rachunku
sporządzić kosztorys