VERBEN MIT UNFESTEN VORSILBENgehen

abgehen odchodzić, zbaczać, odstąpić (von einem Vorhaben), odpadać, odpuszczać wydarzenie
angehen dotyczyć, obchodzić, uchodzić, rozpoczynać się (der Urlaub geht vom Montag an, zapalać się (das Feuer geht an)
angehend - początkujący (der angehende Künstler)
aufgehen wschodzić, świtać (die Hoffnung), wyrastać (der Kuchen), otwierać się przenośnie: die Augen gingen ihm erst auf, als...), in Flammen aufgehen - spłonąć
ausgehen wychodzić, leer: odchodzić z niczym, frei, straflos: uchodzić bezkarnie, ujść, brakować
eingehen wchodzić, wpłynąć, nadejść (Ein Brfief, Geld), przystać na coś (einen Komprosmiss), wdać się w coś (auf Einzelheiten), das will mir nicht eingehen: nie mogę tego pojąć, pójść na (eine Wette)
nachgehen iść, pójść za kimś, dociekać, spóźniać się (die Uhr), oddawać się uciechom (dem Vergnügen - Dat.), wykonywać (der Arbeit, den Pflichten - Dat.)
vorgehen iść naprzód, pierwszym, śpieszyć (die Uhr), mieć pierwszeństwo, występować przeciw czemuś (gegen jmdn. gerichtlich vorgehen), dziać się, zachodzić (Was geht hier vor!?)
zugehen podejść, zbliżyć się (auf jmdn. zugehen), zamykać, domykać, odbywać, dziać się (es geht hier nicht mit rechten Dingen zu!, Dort geht es lustig zu)
zurückgehen iść z powrotem, wracać, cofnąć się, opadać, sięgnąć do (auf die Quellen), zmniejszyć się


legen

ablegen odkładać, zdejmować, złożyć (e-n Eid, e Prüfung, ein Geständnis)
auflegen nakładać (Schminke), rozkładać (Karten, Waren)
anlegen przykładać, przystawiać, nakładać (Handschellen), przywdziewać (Trauer), zakładać (e-n Park), zainwestować, es darauf anlegen: zamierzać, mieć na celu, zacuomować (ein Schiff)
auslegen rozkładać, wykładać, interpretować, wyściełać
einlegen włożyć, wnosić (e Berufung), zamarynować, zakonserwować, für jmdn ein gutes Wort einlegen - wstawić się za kimś
vorlegen położyć coś przed kimś, przedstawiać, przedkładać (eine Plan, Dokumente), wnosić (e-n Gesetzesentwurf), sich: przechylać się do przodu
zulegen dokładać, dodawać, dorzucać, sich: sprawić sobie, fundnąć
zurücklegen odkładać (eine kleine Summe), odłożyć na potem, zrobić dystans (mit dem Auto 500 km)


lassen

ablassen spuszczać (s Wasser), wypuszczać (den Dampf), odpuszczać (Sünden), nicht ablassen: nie odpuszczać
anlassenn puszczać w ruch, włączać, uruchamiać, (e-n Motor), sich - zanosić się, zapowiadać się
auflassen nie zamykać, zostawić otwartym, nie zapinać (den Mantel), przenosić własność
auslassen opuszczać (ein Wort), wypuszczać (s Wasser), rozpuścić (s Fett), wyładowywać (e Wut), sich über - rozwodzić się
einlassen wpuszczać, napuszczać, sich auf - wdawać się w, zadawać się
freilassen zwalniać, wypuszczać na wolność
nachlassen pozostawiać (spuściznę), popuścić, słabnąć, ustawać, ustępować (r Schmerz, r Widerstand), opuszczać się w czymś
niederlassen spuszczać, sich - osiedlać się
vorlassen puścić naprzód, przepuścić, dopuszczać
zulassen zostawić zamkniętym, nie rozpinać, dopuszczać, zezwalać na coś
zurücklassen pozostawiać, zostawiać po sobie


schlagen

abschlagen ścinać, odbijać, oddzielać przepierzeniem, odrzucać
anschlagen przybijać, uderzać, krzesać (Feuer)
aufschlagen otworzyć (ein Buch), postawić (e-n Kragen), rozbijać (ein Zelt, ein Lager), wybuchnąć
ausschlagen wybijać, wystąpić = pojawić się (ein Ausschlag - wysypka)
einschlagen wbijać, wybijać (ein Fenster), wywalać (eine Tür), uderzać, pójść, obierać kierunek, dobijać targu
nachschlagen szukać, sprawdzać, podrabiać (Münzen)
vorschlagen zaproponować
zuschlagen zatrzaskiwać, przybijać, uderzać
zurückschlagen odbijać, odpierać (einen Angriff), przechodzić do kontrataku