Aufgabe zwei

Für jede polnische Erklärung geben Sie das richtige deutsche Verb an.
1. iść naprzód, pierwszym, śpieszyć (die Uhr), mieć pierwszeństwo, występować przeciw czemuś (gegen jmdn. gerichtlich ...), dziać się, zachodzić

2. włożyć, wnosić (e Berufung), zamarynować, zakonserwować, für jmdn ein gutes Wort einlegen - wstawić się za kimś

3. wbijać, wybijać (ein Fenster), wywalać (eine Tür), uderzać, pójść, obierać kierunek, dobijać targu

4. zwalniać, wypuszczać na wolność

5. nakładać (Schminke), rozkładać (Karten, Waren)

6. iść, pójść za kimś, dociekać, spóźniać się (die Uhr), oddawać się uciechom (dem Vergnügen - Dat.), wykonywać (der Arbeit, den Pflichten - Dat.)

7. otworzyć (ein Buch), postawić (e-n Kragen), rozbijać (ein Zelt, ein Lager), wybuchnąć

8. puścić naprzód, przepuścić, dopuszczać