ANFRAGE - Wörter und Wendungen
Wir sind seit fünf Jahren tätig
Wir sind an einer Zusammenarbeit interessiert
Produkte in Angebot aufnehmen
herstellen
den Markt beliefern
absetzen
sich in Verbindung setzen
anfragen
Bedarf haben an
dauerhaft
ausführlich
günstig
mitteilen
das Erzeugnis, - se
- działamy od pięciu lat
- jesteśmy zainteresowani współpracą
- włączyć produkty do oferty
- produkować
- zaopatrywać rynek
- Wirtsch.: zbywać, sprzedawać
- kontaktować się
- zapytać, złożyć zapytanie
- mieć zapotrzebowanie na
- stała, trwała
- wyczerpujący
- korzystny
- poinformować
- wyrób, produkt