Aufgabe zwei

Ergänzen Sie die Lücken.
1. Wykres graficzny podaje informacje na temat konkurencji w handlu spożywczym.


2. Wykres podaje informację na temat największych producentów lodów w zależności od obrotów.


3. Tabela dostarcza informacji na temat krótkoterminowych kredytów bankowych.


4. Tematem wykresu jest konsumpcja lodów na głowę w 2005 r. w wybranych krajach.


5. Wykres graficzny został sporządzony przez Info Service.


8. Z danych statystycznych można zobaczyć, że liczba bezrobotnych spadła w maju o 2%.


9. W opisie diagramu przedstawione jest znaczenie w społeczeństwie pokolenia powyżej pięćdziesiątego roku życia.


10. Pierwszy wniosek z badania brzmi, mężczyźni częściej zapadają na choroby serca.