Aufgabe drei

Ergänzen Sie die Lücken.
1. Województwo mazowieckie plasuje się na pierwszej pozycji w kraju, zarówno pod względem obszaru, jak i liczby ludności.
Die Woiwodschaft Masowien steht in Polen , sowohl unter dem Gesichtspunkt der Größe als auch der Bevölkerungszahl.

2. Województwo małopolskie jest jednym z najbardziej zróżnicowanych pod względem poziomu rozwoju gospodarczego regionów w Polsce.
Die Woiwodschaft Kleinpolen den polnischen Regionen, in denen die wirtschaftliche Entwicklung am stärksten ist.

3. Wraz ze wzrostem zysku operacyjnego o 16% do poziomu 233 milionów Euro PGI uzyskało w ostatnim roku najlepszy wynik w historii przedsiębiorstwa.
Mit einem des operativen Gewinns um 16% auf 233 Millionen Euro die PGI im letzten Jahr das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte.

4. PGI jest liderem na rynku niemieckim.
Die PGI ist in Deutschland.

5. Dający się tutaj rozpoznać trend dotyczy również innych krajów europejskich.
Der hier gilt auch für andere europäische Länder.

6. W pierwszym kwartale produkt krajowy brutto wzrósł o 0,8 % w stosunku do okresu poprzedniego.
stieg das Bruttoinlandprodukt um 0,8 Prozent gegenüber der .

7. Proodukcja w przemyśle osłabła w stosunku do miesiąca poprzedniego.
Die Industrieproduktion hat sich gegenüber dem Vormonat .

8. Banża farmaceutyczna podwyższy w tym roku obrót i zysk o 20%.
Die Pharma-Branche wird in diesem Jahr um rund 20 Prozent .