Aufgabe fünf

Proszę uzupełnić brakujące przyimki wraz z rodzajnikami.
Ergänzen Sie die Präpositionen und die Artikel.
Czy ten tramwaj jedzie do Rödelsheim?


Nie, on tam nie jedzie.


Czy to jest pociąg do Moguncji?


Tak, on zaraz odjeżdza.


Szukam hotelu Royal.


Proszę iść w góre Bremerstraße. On stoi przy skrzyżowaniu.


Skąd odjeżdza autobus do Poczdamu?


Autobus do Poczdamu odjeżdza z przystanku drugiego