Czas przeszły Perfekt

Formy czasowników regularnych

Proszę utworzyć poprawną formę czasowników regularnych w czasie przeszłym Perfekt.
mieszkać
Julia drei Jahre in Ludwigshafen .
robić
Wir in Urlaub viele Fotos .
czekać
Thomas zwei Stunden auf dich .
powiedzieć
Was du gerade ?
uczyć się
Ich acht Monate Deutsch .