Datumsangaben

Proszę zapisać podaną datę.

ORDINALZAHLEN

LICZEBNIKI PORZĄDKOWE
(pierwszy, drugi, trzeci itd.)

Tworzenie
→ liczebnik jest zawsze poprzedzony rodzajnikiem określonym lub zaimkiem dzierżawczym (mein, dein itd.)
Liczebnik porządkowy tworzymy dodając do niego końcówkę "te" lub "ste".


1,3,7 – formy tworzone w sposób nieregularny
der, die, das erste
der, die, das dritte
der, die, das siebte

Przykład: Der erste Schüler in der Klasse. /Pierwszy uczeń w klasie/
Der dritte Wagen links. /Trzeci samochód po lewej/

Pozostałe liczby od 1-19 – dodajemy końcówkę „te”
der, die, das zweite
der, die, das zehnte
der, die, das achtzehnte

Liczby od 20 do nieskończoności - dodajemy końcówkę „ste”

der, die, das zweiundzwanzigste
der, die, das achtundvierzigste
der, die, das fünfzigste

ZASTOSOWANIE

Das Datum

Heute ist der 22. Juni 2004.
(Heute ist der zweiundzwanzigste Juni 2004)
Heute ist der 22.06.2004.
(Heute ist der zweiundzwanzigste sechste 2004)

Jeżeli zmienimy przypadek liczebnik odmieni się i otrzyma dodatkowo „n”.

Den Wievielten haben wir heute?
Heute haben wir den zweiundzwanzigsten Juni 2004.
Heute haben wir den zweiundzwanzigsten sechsten 2004.

Jeżeli podajemy datę wydarzenia, poprzedzamy ją przyimkiem „am”:

Wann bist du geboren?
Ich bin am 23.05.1987 geboren.
Wann ist der internationale Frauentag?
Der Internationale Frauentag ist am 08.03.
Wann hast Du Geburtstag?
Ich habe Geburtstag am 15.08.
Heute ist der 10. Februar.
Heute haben wir den 10. Oktober.
Sie soll am 28. Mai nach Frankfurt fahren.
Herr Leibniz feiert seinen 40. Geburtstag.
Die Kinder treffen sich am 1. Juni um 10 Uhr.
Meine Tochter hat Geburtstag am 31. August
Gehen Sie in die (2.) Straße links.
Der Valentinstag ist am 14. Februar.