Eigene Meinung äußern - wyrażanie własnego zdania

Was passt zusammen. Ordnen Sie zu!
Uważam, sądzę, moim zdaniem ...
Myślę...
Mam wrażenie ...
Przypuszczam ...
Wydaje mi się
Uważam to za błędne, niewłaściwe
Stoję na stanowisku ...
Uważam to za dobre.
Wierzę ...
O ile wiem...